Όροι χρήσης

Όροι χρήσης


Η Παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα (www.emathainoportal.gr) δημιουργήθηκε, για τα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) και τις ανάγκες της εκπαίδευσης τους.

Οι κωδικοί των χρηστών δημιουργούνται και αποστέλλονται από τον διαχειριστή (admin) του portal, είναι μοναδικοί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον έκαστο χρήστη. Ο Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τους κωδικούς του και να διαχειριστεί το προφίλ του, όχι όμως κατά τη διάρκεια που βρίσκεται ενεργός σε κάποιο ψηφιακό τμήμα διότι υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθεί η συμμετοχή του.

Δεν επιτρέπεται η διακίνηση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων μεταξύ των εκπαιδευομένων, καθώς επίσης και η αναδημοσίευση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των ερωτηματολογίων σε οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο και σε οποιδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Για οποιαδήποτε παρατήρηση, διευκρίνηση ή πρότασή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με το learn@sep.org.gr